oferta_dla_dzieci_i_mlodziezy

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące działy: Edukacji Wczesnoszkolnej, Uczniów Młodszych, Uczniów Starszych, Gimnazjum, Młodzieżowy i Orientacji zawodowej.

Poznaj szczegóły →

DLA RODZICÓW

Adresatami tej oferty są rodzice uczniów znajdujących się na różnych etapach edukacji. Zakres oferowanych usług zależy od charakteru poszczególnych działów: Edukacji Wczesnoszkolnej, Uczniów Młodszych, Uczniów Starszych, Gimnazjum, Młodzieżowy i Orientacji zawodowej.

Poznaj szczegóły →

oferta_dla_rodziców
oferta_dla_nauczycieli

DLA NAUCZYCIELI

Oferta obejmuje wsparcie nauczycieli w postaci przeprowadzanych konsultacji, prelekcji czy porad. Oferta została podzielona według poszczególnych działów: Edukacji Wczesnoszkolnej, Uczniów Młodszych, Uczniów Starszych, Gimnazjum, Młodzieżowy i Orientacji zawodowej.

Poznaj szczegóły →

PROGRAMY

Oferowane przez poradnię programy zostały podzielone według następujących grup: „asertywność, stres integracja”, „czytanie i pisanie”, „profilaktyka uzależnień”, „przemoc, agresja” oraz „usprawnienie mowy”.

Poznaj szczegóły →

mlodziez
pracownicy

DYŻURY SPECJALISTÓW

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem pracy naszych specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów i rehabilitantów.

Poznaj szczegóły →