Dział młodzieżowy wspiera zarówno młodzież ponadgimnazjalną, ich rodziców, jak i nauczycieli w ich prawidłowym funkcjonowaniu. W ramach działu istnieje możliwość odbycia zarówno terapii indywidualnej i grupowej, dopasowanej do określonej grupy odbiorców.

Oferta dla młodzieży obejmuje:

 • psychologiczne i pedagogiczne badania diagnostyczne,
 • wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zwiększeniu efektywności procesu uczenia się, wzmacnianie motywacji do nauki,
 • realizacja zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży,
 • realizację zajęć warsztatowych dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania.

Szczegółowe informacje na temat oferty dla tej grupy znajduje się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

mlodziez
klotnia

Oferta dla rodziców obejmuje:

 • prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów wychowawczych,
 • spotkania instruktażowe,
 • przeprowadzanie prelekcji dotyczących problematyki dysleksji, form pomocy dziecku z dysleksją w domu,
 • terapie rodzinne.

Szczegółowe informacje na temat oferty dla tej grupy znajduje się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

Oferta dla nauczycieli obejmuje:

 • dostarczanie aktualnej wiedzy z zakresu dysleksji , udzielanie pomocy w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z młodzieżą, prowadzenie indywidualnych konsultacji,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych,
 • przeprowadzenie prelekcji dla nauczycieli poświęconej problemom dysfunkcji i innym zaburzeniom rozwojowym,
 • badanie  oczekiwań nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wobec Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu.

Szczegółowe informacje na temat oferty dla tej grupy znajduje się na podstronie z ofertą.

Dowiedz się więcej →

oriantacja-zawodowa-dla-nauczycieli

Specjaliści pracujący w tym dziale: