klasy-I-III-dla-uauczycieli

Oferta:

  • Ukierunkowywanie pracy z dzieckiem dydaktycznej i wychowawczej w placówce oraz w domu rodzinnym po prowadzonych badaniach diagnostycznych. Obserwacja pracy dziecka na terenie placówek.
  • Praca doradczo- informacyjna z rodzi-cami opiekunami, nauczycielami przy przekraczaniu przez dziecko progu edukacyjnego (adaptacja do klasy pierwszej). Udzielanie rodzicom i opiekunom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
  • Udzielanie nauczycielom pomocy w organizowaniu i prowadzeniu w szkole zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Udzielanie porad bez badań rodzicom , nauczycielom, opiekunom dzieci , ukierunkowywanie pracy dydaktycz-nej , wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem w domu.
  • Konsultacje dla pedagogów i nauczycieli w sprawach wychowawczych i edukacyjnych.
  • Prowadzenie mediacji.
  • Interwencja kryzysowa.

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU